OPTIWAY - VZDRŽEVANJE VOZILA

/image/92/9/peugeot-contrats-de-service-lifestyle-2015-01.8929.jpg
Optiway - vzdrževanje vozila

STORITEV OPTIWAY je enostavna rešitev po preteku pogodbene garancije. Pogodbo se lahko sklene najkasneje v toku 12 ali 24 mesecev od dne dobave novega vozila (odvisno od predpisanega rednega vzdrževanja) in pod pogojem, da pri tem ni bilo preseženo število prevoženih kilometrov, predvideno za prvo redno vzdrževanje, kot izhaja iz knjižice vzdrževanja.

KATALOG OPTIWAY
Optiway JAMSTVO

Pogodba JAMSTVO v obdobju od 3 do 5 let in za izbrano število kilometrov vključuje tudi storitve Peugeot Asistance.

Prikaži storitve
 • Nadomestni deli in popravilo za mehanske, električne ali elektronske okvare po preteku pogodbene garancije (vključno s stroški dela).
 • 24/7 pomoč na cesti t.i. Peugeot Assistance: popravilo na mestu okvare ali vleko vozila, če ga ni mogoče popraviti na kraju samem.
 • Najem nadomestnega vozila, če se popravilo ne more izvršiti v enem dnevu (trajanje najema ne sme presegati štirih dni).
 • Hotelski stroški v primeru, da vozilo ni v voznem stanju (maksimalno tri nočitve na osebo).
 • Prevoz do bivališča ali do potovalnega cilja z vlakom v prvem razredu (za prevoz do osem ur) ali z letalom v turističnem razredu.
ali
Optiway OSNOVNI SERVIS

Pogodba OSNOVNI SERVIS za dobo od 3 do 5 let, poleg Optiway JAMSTVA, vključuje tudi redne vzdrževalne servise.

Prikaži storitve
 • Nadomestni deli in popravilo za mehanske, električne ali elektronske okvare po preteku pogodbene garancije (vključno s stroški dela).
 • 24/7 pomoč na cesti t.i. Peugeot Assistance: popravilo na mestu okvare ali vleko vozila, če ga ni mogoče popraviti na kraju samem.
 • Najem nadomestnega vozila, če se popravilo ne more izvršiti v enem dnevu (trajanje najema ne sme presegati štirih dni).
 • Hotelski stroški v primeru, da vozilo ni v voznem stanju (maksimalno tri nočitve na osebo).
 • Prevoz do bivališča ali do potovalnega cilja z vlakom v prvem razredu (za prevoz do osem ur) ali z letalom v turističnem razredu.
 • Redne vzdrževalne servise za vaše vozilo, ki je predvideno po Knjižici vzdrževanja (vkljucno s tekocinami).
ali
Optiway RAZŠIRJEN SERVIS

Pogodba RAZŠIRJEN SERVIS za dobo od 3 do 5 let, poleg Optiway OSNOVNI SERVIS, vključuje tudi zamenjavo obrabnih delov.

Prikaži storitve
 • Nadomestni deli in popravilo za mehanske, električne ali elektronske okvare po preteku pogodbene garancije (vključno s stroški dela).
 • 24/7 pomoč na cesti t.i. Peugeot Assistance: popravilo na mestu okvare ali vleko vozila, če ga ni mogoče popraviti na kraju samem.
 • Najem nadomestnega vozila, če se popravilo ne more izvršiti v enem dnevu (trajanje najema ne sme presegati štirih dni).
 • Hotelski stroški v primeru, da vozilo ni v voznem stanju (maksimalno tri nočitve na osebo).
 • Prevoz do bivališča ali do potovalnega cilja z vlakom v prvem razredu (za prevoz do osem ur) ali z letalom v turističnem razredu.
 • Redne vzdrževalne servise za vaše vozilo, ki je predvideno po Knjižici vzdrževanja (vkljucno s tekocinami).
 • Zamenjava obrabnih delov (izključuje pnevmatike).