Jesenski pregled

20 kontrolnih točk in TOTAL

PREGLED 20 TOČK Z BREZPLAČNIM DOLITJEM OLJA TOTALENERGIES IN BONOM 2O EUR

 

Voznikom, ki boste pripeljali svoje vozilo na pregled 20 kontrolnih točk, bomo brezplačno dolili motorno olje TotalEnergies in podarili bon v vrednosti 20 EUR* za naslednji redni servis.

pregled 20 tock Peugeot

Kaj preverimo?

 

Pri pregledu bomo preverili 20 ključnih točk v in zunaj vozila, ocenili njihovo stanje in brezplačno dolili motorno olje TotalEnergies. Po koncu pregleda boste prejeli pisno strokovno mnenje (kontrolni list) in bon v vrednosti 20 EUR za naslednji redni servis.

Peugeot 20 tock BON

  Obiščite najbližji pooblaščeni servis Peugeot  in poskrbite za varne poti.

  

*Ponudba velja za člane programa Moj Peugeot do 31.10.2021. Bon v vrednosti 20 € je unovčljiv na pooblaščenih servisih Peugeot ob opravljenem rednem servisu po priporočilih znamke Peugeot, v roku 12 mesecev od opravljenega pregleda 20 točk. Pogoj za koriščenje popusta 20 € je opravljen pregled 20 kontrolnih točk vozila za 19,99 € ter izpolnjen in žigosan seznam 20 točk. Popust 20 € ni prenosljiv in ga ni mogoče zamenjati za gotovino. Ponudba velja za fizične osebe. Cena vsebuje 22-odstotni DDV. Peugeot si pridržuje pravico do napak in sprememb v vsebini in ponudbi.