SKIP TO CONTENT
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Trajnostni razvoj  in trajnostna mobilnost Peugeot

TRAJNOSTNI RAZVOJ

ZASNOVA


INOVACIJE IN ČISTE TEHNOLOGIJE

 

PEUGEOTOVE ekipe se trudijo omejiti svoj vpliv na okolje vse od faze razvojne zasnove vozil do izteka njihove življenjske dobe. Poleg tega, da spoštuje okoljske standarde, si Peugeot prizadeva biti drugim za zgled na področju trajnostne mobilnosti, zato veliko sredstev vlaga v zmanjšanje ekološkega odtisa svojih vozil.

 

TEHNOLOGIJE ZA ZMANJŠANJE PORABE GORIVA IN EMISIJ ŠKODLJIVIH SNOVI

 

PEUGEOT aktivno sodeluje na področju optimizacije bencinskih in dizelskih pogonskih sklopov (vključno z razvojem sistemov Stop and Start).

S tehnologijo Hybrid4 so združili dizelske motorje HDi in električni pogon.

PEUGEOT iOn, povsem novi PEUGEOT e-208 in najnovejši PEUGEOT e-2008 imajo 100 % električni pogon za odgovorno urbano mobilnost.

 

ZELENI MATERIALI

 

Skupina PSA se trudi utrditi vodilno mesto, ki ga zavzema na tem področju, s povprečno 30 % zelenih materialov na vozilo (reciklirane kovine, polimeri na osnovi zelenih materialov, ...). Seveda ni potrebno posebej poudarjati, da so bili vsi novi materiali izbrani v skladu z zahtevami za kakovost in varnost.

Skupina PSA posveča posebno pozornost uporabi zelenih materialov v polimerih. Med te sodijo reciklirana plastika, naravna vlakna ali bio materiali (polimeri, pridobljeni iz obnovljivih virov). Z uporabo teh materialov smo uspeli zmanjšati količino plastike fosilnega izvora in hkrati s tem razvejati dejavnosti podružnic za recikliranje plastičnih delov. 

OKOLJU PRIJAZNA ZASNOVA

ZASNOVA USMERJENA V TRAJNOSTNI RAZVOJ


Na področju razvoja produktov PEUGEOTOVA strategija recikliranja temelji na dveh ključnih smernicah:

  • Zasnova usmerjena v trajnostni razvoj
  • Razvoj in uvedba ciklov materialov za proizvodnjo vozil 

CELOVITA ODGOVORNOST ZA PRODUKTE

Razvoj:

• Ocena življenjskega cikla

• Izbira materialov usmerjena na trajnostni razvoj

 

Proizvodnja:

• Uporaba recikliranih materialov

 

Uporaba:

• odstranjevanje odpadkov s strani koncesij (ravnanje z odpadki),

• rezervni deli.

 

Ovrednotenje:

• predelava vozila,

• odstranjevanje onesnaževalcev iz vozila in predhodna obdelava,

• evropska direktiva o odsluženih vozilih.

 

Ker si prizadevamo, da bi vsi PEUGEOTOVI izdelki ustrezali našim zahtevam glede recikliranja, morajo vse PEUGEOTOVE razvojne ekipe upoštevati smernice za "recikliranje/predelavo".

S pomočjo tega procesa lahko inženirji ocenijo, ali bo možno elemente, sestavne dele itd. ob koncu življenjske dobe vozila enostavno reciklirati ali ne.

 

 

OKOLJU PRIJAZNA ZASNOVA

  • Izbira materialov usmerjena na trajnostni razvoj
  • odstranjevanje onesnaževalcev,
  • predhodna obdelava.

 

PEUGEOT že dlje časa uporablja reciklirane materiale, ki jih imenujemo tudi "reciklirani proizvodi" in od takrat njihova uporaba nenehno narašča. Skupina PSA si še naprej prizadeva spoštovati svojo zavezanost k izdelavi vozil, ki vsebujejo 30 % recikliranih materialov ali bio materialov. S tehničnega vidika pa so bila velika prizadevanja usmerjena tudi v povečanje količine uporabljenih recikliranih materialov.

 

Reciklirani proizvodi morajo izpolnjevati iste tehnične zahteve kot originalni proizvodi. Reciklirani materiali imajo vedno prednost, če ne povišajo cene sestavnega dela. Kakovost ni nikoli ogrožena. Naša ekipa za recikliranje si močno prizadeva za ohranitev kakovostnega estetskega videza ter mehanske in toplotne obstojnosti, pa tudi za izpolnjevanje standardov o zmogljivosti.

 

Naši reciklirani materiali so dejansko tako visoke kakovosti, da jih je danes mogoče uporabiti tako za vidne dele kot tudi za skrite dele PEUGEOTOVIH vozil.

PROIZVODNJA

CERTIFIKAT ISO 14001

Do danes so vsi naši proizvodni obrati pridobili certifikat ISO 14001. Za pridobitev tega standarda (podeljuje se od leta 1996) morajo tovarne uvesti sredstva za nadzor, kontrolo in merjenje vplivov procesov na okolje. Uporaba certifikata zavezuje vse osebje k nenehnemu izboljševanju, ki jim je omogočeno zahvaljujoč ustreznemu usposabljanju s področja varstva okolja. 

POPRAVILO IN RAVNANJE Z ODPADKI


Mreža PEUGEOT se zavzema za štiri glavna merila glede upravljanja z okoljem:

 

  • zbiranje in razvrščanje odpadkov vozil, ki nastanejo znotraj naše mreže servisnih delavnic med izvajanjem dejavnosti vzdrževanja in popravil, s strani pooblaščenih organizacij;
  • skladnost mreže z nacionalnimi in evropskimi predpisi;
  • popolna sledljivost odpadkov vozil do njihovega recikliranja;
  • zbiranje in razvrščanje odpadkov iz dejavnosti vzdrževanja in popravil sta organizirana v skladu z metodami znamke za vodenje izrabljenih izdelkov.

TOVARNIŠKO OBNOVLJENI DELI: VISOKOKAKOVOSTNA REŠITEV

Ali morate na svojem PEUGEOTU zamenjati kakšen sestavni del? Če da, ne pozabite, da lahko tudi vi pomagate zmanjšati njegov vpliv na okolje, tako da izberete tovarniško obnovljene rezervne dele. Gre za dele, ki so bili obnovljeni po izjemno strogem postopku prenove, v sklopu katerega se uporablja izrabljene dele, pridobljene z vozil znamke PEUGEOT. Ti deli pridobijo isto garancijo proizvajalca kot velja za nove rezervne dele.

CENOVNO UGODNA IN OKOLJU PRIJAZNA REŠITEV

Zakaj ne bi svojemu PEUGEOTU podaljšali življenjsko dobo in mu še naprej zagotovili povsem brezhibno stanje, vse to za zmerne stroške, ki so popolnoma prilagojeni starosti vašega vozila.

Še več, s tem se boste priključili naši strategiji za varovanje okolja, recikliranje in omejevanje odpadkov vozil.

OKOLJU PRIJAZNO UPRAVLJANJE Z ODSLUŽENIMI PROIZVODI RECIKLIRANJE ODSLUŽENIH VOZIL

Pred nekaj leti je PEUGEOT sklenil partnersko sodelovanje s pooblaščenimi podjetji za razgradnjo vozil, ki se ukvarjajo s prevzemom in obdelavo avtomobilov vseh blagovnih znamk po izteku njihove življenjske dobe pod najboljšimi okoljskimi pogoji. Cilj: namenom, da bi dosegli 95 % reciklabilnost vozila ter najmanj 85 % ponovno uporabo delov in recikliranje materialov.
VRAČANJE ODSLUŽENEGA VOZILA PEUGEOT

Prevzem

Zadnji lastnik preda odsluženo vozilo enemu od naših partnerskih podjetij za prevzem tovrstnih vozil. Po pregledu vozila naš partner izda predpisano potrdilo o uničenju vozila.

 

Predhodna obdelava in odstranjevanje onesnaževalcev iz vozila

Najprej odstranijo baterijo in izklopijo varnostne blazine. Naš partner za prevzem vozil nato iz odsluženega vozila odstrani vse gorljive snovi in druge tekočine. Sem sodijo motorno olje, tekočina menjalnika, zavorna tekočina, hladilna tekočina in sredstvo za klimatsko napravo.

 

Razgradnja

V sklopu naslednjega koraka razstavijo vse sestavne dele in sisteme, da se jih lahko proda kot rabljene dele oziroma uporabi kot osnovo za tovarniško obnovljene dele. Če je ekonomsko izvedljivo, materiale, kot sta plastika in steklo, odstranijo za potrebe recikliranja.

 

Kraj skladiščenja

Okolju nevarne materiale zberejo in nato pošljejo specializiranim podjetjem, ki ovrednotijo, ali so primerni za recikliranje ali za uničenje.

Drobilnik

Predhodno obdelane odslužene karoserije pošljejo v drobilnik, ki odslužena vozila razdrobi na majhne dele in jih razvrsti glede na to, ali so primerni za recikliranje ali predelavo.

 

Tehnologije po drobljenju

Tako razvrščene dele zatem obdelajo z različnimi tehnologijami (magnetna, Foucaultovi tokovi, plovnost), da se iz njih izločijo delci materialov, ki jih je možno uporabiti kot sekundarne surovine.

 

Recikliranje/predelava/odlaganje odpadkov

Delce materialov, ki nastanejo v drobilniku in ki jih po drobljenju obdelajo s posebnimi tehnologijami, je možno reciklirati (na primer za nadomestitev premoga v plavžih ali za sušenje blata v čistilnih napravah) ali predelati v cementni industriji. S tem postopkom je možno predelati 95 % vozila in znatno zmanjšati količino odpadkov, ki jih odvažamo na odlagališča.

MREŽA ZA PREVZEM VOZIL - RECIKLIRAJTE SVOJEGA PEUGEOTA

Od nekdaj smo se trudili imeti spoštljiv odnos do okolja, danes pa recikliranje ni več izbira, temveč zakonska obveznost, določena z nacionalnimi predpisi o odsluženih vozilih. S to pobudo za recikliranje se od proizvajalcev zahteva, da zmanjšajo količino odpadkov, ki nastanejo med proizvodnjo vozil in ob izteku njihovega življenjskega cikla.

 

Ko vozilu znamke PEUGEOT izteče življenjska doba, se lahko njegov lastnik obrne na predstavnika PEUGEOTOVE mreže in se dogovori za vračilo vozila. Ta storitev je na voljo brezplačno, vendar pod določenimi pogoji (glejte v nadaljevanju).

 

Želimo se zagotovo prepričati, da bo vaše odsluženo vozilo reciklirano na okolju prijazen način. V ta namen skrbimo za to, da naši centri za prevzem odsluženih vozil spoštujejo zakonske zahteve uredbe o odsluženih vozilih. Vsa naša partnerska podjetja za prevzem vozil ter vse postopke in dokumentacijo o vseh vhodnih in izhodnih tokovih materialov poleg tega preverijo tudi naši strokovnjaki za recikliranje.

 

Do brezplačnega vračila odsluženega PEUGEOTA ste upravičeni izključno v naslednjih primerih:

 

• noben bistveni del ali sestavni del ne manjka,

• vozilo ne vsebuje odpadkov, ki ne izvirajo iz avtomobila,

• vozilo ima največ 9 sedežnih mest ali je lahko gospodarsko vozilo z največ 3,5 tonami,

• vozilo je bilo nazadnje registrirano znotraj EU,

• skupaj z vozilom so bili izročeni tudi originalni dokumenti vozila.

 

Svoje odsluženo vozilo lahko odpeljete k našemu partnerskemu podjetju za prevzem vozil, ki vam bo izdalo potrdilo o uničenju in vse potrebne dokumente za preklic njegove registracije. Od tam boste odšli z zagotovilom, da bodo vaš stari avtomobil uničili na okolju prijazen način.