SKIP TO CONTENT

SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNEGA MESTA

SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNEGA MESTA

1. SPLOŠNI POGOJI UPORABE

Splošni pogoji uporabe določajo pravice in obveznosti lastnika spletnega mesta ter njegovih uporabnikov, način in pogoje uporabe vsebin ter funkcionalnosti na naslovu www.peugeot.si, kjer se uporabniki nahajajo. P Automobil Import, d.o.o. uporabnike naproša, da si Splošne pogoje uporabe spletnega mesta www.peugeot.si pazljivo preberejo. Z vstopom na spletno mesto www.peugeot.si uporabniki potrjujejo, da so s temi pogoji uporabe seznanjeni, da z njimi soglašajo ter, da jih njihove določbe zavezujejo. P Automobil Import, d.o.o. si bo prizadeval, da:

  • bo spletno mesto delovalo nemoteno, vendar pa za izpad oziroma nedelovanje, ki je posledica višje sile ali dejanj tretjega, ki jih ni bilo mogoče pričakovati in se njegovim posledicam izogniti ali jih odstraniti, ne odgovarja; 
  • bo v primeru izpada oziroma nedelovanja spletnega mesta, ta začel delovati v najkrajšem možnem času; 
  • bodo podatki, objavljeni na spletnem mestu www.peugeot.si točni. 

P Automobil Import, d.o.o. ne prevzema nobene odškodninske ali druge odgovornosti za napake ali opustitve v vsebini spletnega mesta, hkrati pa si pridržuje pravico, da spreminja, dopolnjuje in posodablja funkcionalnost in vsebine na spletnem mestu.


1.1 Omejitev osebne in nekomercialne uporabe
Uporabniki lahko uporabljajo spletno mesto www.peugeot.si le za osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli podatkov, programske opreme, izdelkov ali storitev, ki so del spletnega mesta www.peugeot.si, razen v primeru izrecne navedbe v teh pogojih uporabe.


1.2 Podatki o ponudniku in vpisu v register
P Automobil Import, d.o.o., Baragova ulica 7e, 1000 Ljubljana
Peugeot je v Sloveniji član skupine Emil Frey.
Vložna številka 1/31592/00, Okrožno sodišče v Ljubljani
Osnovni kapital: 3.580.371,00 EUR
Matična številka: 1380427000
ID št. za DDV: SI94377570


1.3 Spreminjanje in veljavnost Splošnih pogojev uporabe
P Automobil Import, d.o.o. lahko pogoje uporabe v času veljavnosti spremeni. Spremenjeni pogoji uporabe začnejo veljati naslednji dan po objavi na spletnem mestu www.peugeot.si in so s tem dnem za uporabnike spletnega mesta zavezujoči.

2. VARNOST

Vgrajeni varnostni mehanizmi spletnega mesta zmanjšujejo možnost zlorabe. P Automobil Import, d.o.o. se bo s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in gospodarstvenika trudil preprečiti vsakršne zlorabe, ne odgovarja pa za škodo, ki bi uporabniku nastala iz naslova zlorab, razen, če bi jo P Automobil Import, d.o.o. povzročil namenoma ali iz hude malomarnosti.


2.1 Varovanje zasebnosti
Varstvo vaših osebnih podatkov je naša prednostna naloga. Vabimo vas, da pozorno preberete našo IZJAVO O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV.


2.2 Omejitev odgovornosti
Uporabnik je odgovoren za vse aktivnosti, opravljene z uporabo njegovega uporabniškega računa. Ob vsakršni nepooblaščeni uporabi ali utemeljenem sumu, da je do tovrstnega dostopa prišlo, mora o tem nemudoma obvestiti P Automobil Import, d.o.o. P Automobil Import, d.o.o. ni odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi jo uporabnik utrpel zaradi nepooblaščene uporabe njegovega računa in gesla. Uporabnik se zaveže, da bo spletno mesto www.peugeot.si uporabljal v skladu s temi pogoji uporabe, zagotavljal tajnost gesla ter upošteval pravila in obvestila objavljena na spletnem mestu.


2.3 Nezakonita ali prepovedana uporaba
Uporabnik ne sme poizkušati pridobiti si nepooblaščen dostop do katere koli storitve spletnega mesta www.peugeot.si, računalniškega sistema, z njim povezanega omrežja ali podatkov o katerem koli drugem uporabniku.


2.4. Pravica do uporabe povratnih informacij in predlogov
P Automobil Import, d.o.o. spodbuja posredovanje povratnih informacij in predlogov o storitvah in vsebinah spletnega mesta www.peugeot.si, saj to omogoča redne izboljšave storitev, namenjene uporabnikom. P Automobil Import, d.o.o. se bo odločil ali bo posredovane informacije in predloge upošteval ali ne.


2.5 Upravljanje in dostop do osebnih podatkov
V svoj uporabniški račun lahko uporabnik vedno dodaja podatke, jih posodablja ali spreminja.

 

3. Uporaba piškotkov

To spletno mesto uporablja piškotke. Zato uporabnika obveščamo, da se med obiskom na tem spletnem mestu na njegov računalnik lahko samodejno shranijo piškotki. V vaš osebni računalnik ali drugo napravo pošljemo enega ali več piškotkov (majhne datoteke, ki vsebujejo niz črk), da lahko na edinstven način prepoznamo vaš internetni brskalnik. Piškotki beležijo vaš način uporabe spletnega mesta: trajanje prisotnosti na spletnem mestu, odhod s spletnega mesta, obiskane strani. Po zaslugi teh podatkov lahko ugotovimo, kateri elementi so najpomembnejši in tako izboljšujemo spletno mesto. Te piškotke torej uporabljamo z namenom izboljšanja kakovosti naših storitev. Ti piškotki v nobenem primeru ne vsebujejo poimenskih informacij. Uporabnik lahko onemogoči pošiljanje piškotkov, tako da spremeni izbirne nastavitve spletnega brskalnika. Za dodatne informacije v zvezi z uporabo piškotkov prosimo preberite našo politiko piškotkov: https://www.peugeot.si/piskotki.html.

3. SPLOŠNO

Ti pogoji uporabe določajo razmerje med uporabniki in P Automobil Import d.o.o., član skupine Emil Frey, glede na storitve spletnega mesta www.peugeot.si, ki nadomestijo vse prejšnje komunikacije in ponudbe, bodisi elektronske, ustne ali pisne, med uporabniki in P Automobil Import, d.o.o. v skladu s storitvami spletnega mesta.


3.1 Avtorske pravice
Vsa vsebina spletnega mesta P Automobil Import, d.o.o., član skupine Emil Frey, je zaščiteno avtorsko delo P Automobil Import, d.o.o., in/ali njegovih pogodbenih partnerjev. Vse pravice so pridržane.


3.2 Dodatne informacije
Vprašanja v zvezi s Splošnimi pogoji uporabe spletnega mesta P Automobil Import, d.o.o., član skupine Emil Frey, lahko uporabnik pošlje po navadni pošti na naslov: P Automobil Import d.o.o., Baragova ulica 7e, 1000 Ljubljana ali se obrne na e-naslov info@peugeot.si.


3.3. Reševanje sporov
Za reševanje vseh sporov v zvezi s spletnim mestom www.peugeot.si je pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani.


3.4. Objava
Splošni pogoji spletnega mesta www.peugeot.si so objavljeni na spletnem mestu www.peugeot.si.

 

3.5. Cene in ponudbe
Vse slike so simbolične, podatki in cene pa informativne narave. Za podrobnejše informacije in natančen izračun se obrnite na pooblaščene Peugeotove prodajne salone. Prodajalec si pridružuje pravico do spremembe cen in opreme brez predhodne najave.