SKIP TO CONTENT

IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

 

Zavedamo se pomena varstva osebnih podatkov, zato z vašimi podatki ravnamo skrbno in v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov - Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in veljavno nacionalno zakonodajo. S to izjavo o varstvu osebnih podatkov vas obveščamo o obdelavi vaših osebnih podatkov, to je med drugim tudi o tem katere podatke zbiramo, s kakšnim namenom, s kom jih delimo, kako jih varujemo in kakšne pravice imate glede svojih osebnih podatkov.

1.  Iz katerih razlogov obdelujemo vaše osebne podatke in kakšna je zakonska podlaga te obdelave?

Informacije, ki se nanašajo na vaše vozilo, ter vaše osebne podatke zbiramo za naslednje namene:

Obdelavo teh podatkov utemeljujejo:

 • Da lahko obdelamo vaše naročilo vozila ali vaš zahtevek za izposojo novega vozila ali vaš zahtevek za pridobitev dokumentacije s strani tehnične službe, pri čemer bomo za ta namen potrebovali vaše kontaktne podatke in podatke o vaših povpraševanjih ali nakupih.
 • Da vas obvestimo o morebitnih vpoklicih vozil, pri čemer bomo za ta namen obdelovali vaše kontaktne podatke.
 • Da vam nudimo storitve za popravilo in/ali vzdrževanje vašega vozila na licu mesta ali na daljavo ali da vam nudimo zahtevano pomoč (na primer pomoč na cesti, pomoč v primeru ukradenega ali izginulega vozila, pomoč pri iskanju izginulih oseb in namembnih storitev).
 • Obdelava vašega naročila na podlagi pogodbe med P Automobil Import d.o.o. in njenim pooblaščenim prodajalcem ali serviserjem (točka f) člena 6/1 GDPR).
 • Nudenje storitev v skladu s pogodbo med vami in nami ali z namenom sklenitve pogodbe (točka b) člena 6/1 GDPR).
 • Zakonska obveznost (točka c) člena 6/1 GDPR).
 • Zaščita življenjskih interesov stranke in drugih fizičnih oseb (točka d) člena 6/1 GDPR)
 • Zaradi optimizacije in izboljšanja karakteristik vozila na podlagi informacij, ki lahko vključujejo osebne podatke, za namen povečanja varnosti, razvoj novih vozil in funkcij, potrditev kakovosti vozila, analiziranje tendenc vozil.
 • Za namen vodenja in optimalnega izboljšanja stika s stranko.
 • Zakoniti interes družbe P Automobil Import d.o.o. in članov njene distribucijske mreže, ki vključuje pooblaščene serviserje in prodajalce, ter drugih družb iz skupine proizvajalca vozil Peugeot, za izboljšanje svojih izdelkov, razvoj novih funkcij in dobavo produktov višje kakovosti z izboljšanimi funkcijami in večjo varnostjo; za namen obdelave pravnih zahtevkov, kot na primer zahtevkov iz naslova garancije; vzdrževanje varnosti informacijskih sistemov, prostorov in premoženja; za pospeševanje prodaje (točka f) člena 6/1 GDPR).
 • Zakoniti interes proizvajalca vozil za namen kontrole kvalitete vozil in storitev, garancijske ali reklamacijske zahtevke in pridobitev posebnih prodajnih pogojev in ugodnosti; za namen obdelave pravnih zahtevkov, kot na primer zahtevkov iz naslova garancije in reklamacij (točka f) člena 6/1 GDPR)
 • Da vam nudimo storitve, za katere je potrebna geolokacija, kot je pomoč na licu mesta ali na daljavo.
 • Vaša izrecna in vnaprejšnja privolitev, ki bo pridobljena za namen obdelave podatkov za geolokacijo prek pojavnega okna, ki vam bo na voljo, kadar bo taka obdelava potrebna za izvedbo storitve na vašo zahtevo (točka a) člena 6/1 GDPR).
 • Izpolnitev zakonske obveznosti, kot je zagotavljanje storitve eCall (točka c) člena 6/1 GDPR).
 • Da vam lahko pošiljamo informacije o naših novostih, ugodnostih, akcijah, ponudbah in dogodkih.
 • Da pripravimo in vam pošiljamo optimalne in prilagojene ponudbe izdelkov in storitev na podlagi podatkov, ki jih pridobimo s spletnim obrazcem in/ali piškotki v katere ste izrecno privolili (več glede piškotkov v informacijah o piškotkih).
 • Vaša izrecna in vnaprejšnja privolitev, ki bo pridobljena za namen pošiljanja informacij o naših novostih, ugodnostih, akcijah, ponudbah in dogodkih, preko označenih komunikacijskih kanalov  (točka a) člena 6/1 GDPR).
 • Vaša izrecna in vnaprejšnja privolitev za namen priprave in pošiljanja optimalne in prilagojene ponudbe izdelkov in storitev  (točka a) člena 6/1 GDPR).
 • Da vam lahko omogočimo testno vožnjo vozila, ki ste jo zahtevali preko obrazca na spletni strani, kar vključuje obdelavo vaših kontaktnih podatkov za namen dogovora o terminu.
 • Obdelava je potreba za izvajanje ukrepov na prošnjo posameznika pred sklenitvijo pogodbe (izvedba testne vožnje)  (točka b) člena 6/1 GDPR).
 • Da vam pošljemo ponudbo, ki ste jo zahtevali preko obrazca na spletni strani, kar lahko vključuje obdelavo vaših kontaktnih podatkov in konfiguracije z izbranimi karakteristikami vozila.
 • Obdelava je potrebna za izvajanje ukrepov na prošnjo posameznika pred sklenitvijo pogodbe (pridobitev in pošiljanje ponudbe) ((točka b) člena 6/1 GDPR).
 • Da vam lahko omogočimo naročilo na servis pri izbranem serviserju preko spletne strani, kar vključuje obdelavo vaših kontaktnih podatkov.
 • Obdelava je potrebna za izvajanje ukrepov na prošnjo posameznika pred sklenitvijo pogodbe (izvedba servisnih storitev) ((točka b) člena 6/1 GDPR).
 • Da lahko odgovorimo na vaše vprašanje, ki nam ga zastavite preko obrazca na spletni strani, kar vključuje obdelavo vaših kontaktnih podatkov in drugih podatkov, ki jih posredujete.
 • Da lahko odgovorimo na vašo sporočilo, ki ga pošljete preko družbenih omrežij.
 • Vaša vnaprejšnja privolitev, ki bo pridobljena za namen priprave in pošiljanja odgovora na zastavljeno vprašanje s klikom na gumb »pošlji« v obrazcu »pošljite vprašanje« ali z oddajo sporočila na drugih družbenih omrežjih  (točka a) člena 6/1 GDPR).
 • Da vam lahko s pomočjo spletne konfiguracije omogočimo ogled lastnosti vozila, ki ga sestavite po lastnih željah ter vam konfiguracijo pošljemo po elektronski pošti, če to izrecno izberete.
 • Vaša vnaprejšnja privolitev, ki bo pridobljena za namen pošiljanja pripravljene konfiguracije po elektronski pošti z oddajo zahtevka za posredovanje konfiguracije preko elektronske pošte (točka a) člena 6/1 GDPR). Če ne želite, da se za ta namen obdeluje vaš elektronski naslov, si konfiguracijo lahko shranitev v pdf obliki na vašo napravo.  
 • Da vam lahko na vašo zahtevo pošiljamo e-novice.
 • Vaša vnaprejšnja privolitev, ki bo pridobljena za namen pošiljanja e-novic (točka a) člena 6/1 GDPR).
 • Da vam pošiljamo obvestila o naših ugodnostih, novostih in posebnih ponudbah v okviru programa ugodnosti Moj Peugeot preko označenih komunikacijskih kanalov.
 • Priprava in pošiljanje prilagojene ponudbe izdelkov in storitev v okviru programa ugodnosti Moj Peugeot, za kar bomo uporabili vaše kontaktne podatke, z vaše strani izkazane interese, podatke o vozilu v vaši lasti ali uporabi, opravljenih preteklih servisnih storitvah, nakupih, sklenjenih pogodbah ter morebitnih mnenj, pritožbah ali predlogih.
 • Vaša izrecna in vnaprejšnja privolitev, ki jo bomo pridobili ob včlanitvi v program ugodnosti Moj Peugeot (točka a) člena 6/1 GDPR).
 • Vaša izrecna in vnaprejšnja privolitev za analiziranje za namen priprave optimalne in prilagojene ponudbe izdelkov in storitev v okviru programa ugodnosti Moj Peugeot, ter za namen izvajanja tržnih raziskav, ki bodo pripomogle k razvoju obstoječih in novih ugodnosti za vse člena programa ugodnosti Moj Peugeot (točka a) člena 6/1 GDPR).
 • Kontaktiranje z namenom izvajanja raziskave o zadovoljstvu stranke in obdelava povratnih informacij iz raziskave o zadovoljstvu stranke.
 • Izrecna in informirana privolitev stranke za izvajanje izvajanja tržnih raziskav (raziskave o zadovoljstvu stranke) zaradi preverjanja zadovoljstva kupcev z opravljenim nakupom ali storitvijo, s čimer P Automobil Import d.o.o. spremlja kakovost izdelkov in storitev ter nadzoruje delo svojih pooblaščenih serviserjev in prodajalcev (točka a) člena 6/1 GDPR).
 • Da vas obveščamo o novem tipu/modelu vozila, kot ste zaprosili v obrazcu »obveščajte me o…«, kar vključuje obdelavo vaših kontaktnih podatkov.
 • Vaša vnaprejšnja privolitev, ki bo pridobljena za namen obveščanja o posameznem vozilu z oddajo vašega zahtevka za obvestilo o posameznem modelu/tipu vozila (točka a) člena 6/1 GDPR).
 • Da vas kontaktiramo na podlagi vašega zahtevka za klic, kar vključuje obdelavo vaših kontaktnih podatkov.
 • Vaša vnaprejšnja privolitev, ki bo pridobljena za namen izvedbe klica s klikom na gumb »oddaj« v obrazcu »zahtevek za klic« (točka a) člena 6/1 GDPR).

Kadar je obdelava vaših osebnih podatkov pogodbena ali zakonska obveznost, bomo lahko mi ali pooblaščeni serviserji in prodajalci zavrnili vaše naročilo (ne bomo mogli zagotoviti storitve), če ne boste posredovali obveznih podatkov. Če ne posredujete zgolj izbirnih podatkov, pa boste vseeno lahko dostopali do storitve.

 

Če ste kupili ali imate v izposoji vozilo, vas obveščamo, da je vozilo opremljeno z računalniškimi in elektronskimi sistemi z različnimi sestavnimi elementi, ki zagotavljajo učinkovito delovanje in varnost vozila tekom njegove celotne življenjske dobe. Med tovrstne funkcije sodijo:

 • Naprava za zbiranje informacij o zmogljivosti in tehničnih razmerah vozila, ki zbira in obdeluje tehnične informacije o delovanju in uporabi vozila ter zlasti o nivojih tekočin, številu prevoženih kilometrov, dnevnikih dogodkov, vključno z diagnostiko in opozorili oziroma informacije o varnosti mehanskih delov.
 • Funkcije na daljavo, ki zagotavljajo optimalno izvajanje storitev na daljavo, za katere ste zaprosili vi ali tistih storitev, ki so potrebne za pravilno delovanje vozila, kot sta vzdrževanje ali posodobitev računalniških in elektronskih sistemov vozila.
 • Varnostna naprava, ki pomaga locirati vozilo, da ugotovi, kje potrebujete pomoč vi ali vaše vozilo.
 • Naprava eCall, ki intervencijskim službam posreduje točen položaj vozila, uro okvare in smer vožnje po avtocesti, tudi če voznik ni pri zavesti ali ni sposoben telefonirati. Klic eCall lahko sproži tudi ročno s pritiskom na gumb v vozilu, na primer tista oseba, ki je priča hudi prometni nesreči. eCall bo posredovala izključno tiste podatke, ki so potrebni za nudenje pomoči v primeru prometne nesreče.
 •  

Zgoraj naštete funkcije omogočajo zbiranje, obdelavo in posredovanje podatkov, ki se lahko kvalificirajo za osebne podatke v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

 

Obveščamo vas, da naša spletna stran vsebuje povezave do družbenih omrežij. Da bi med obiskom naše spletne strani zaščitili vaše osebne podatke, ne uporabljamo vtičnikov družbenih omrežij. Namesto njih so v spletno stran vgrajene povezave HTML, ki omogočajo preprosto deljenje na družbenih omrežjih. Vgradnja povezave pri odpiranju strani z naše spletne strani preprečuje neposredno povezavo z različnimi strežniki družbenih omrežij. Pri kliku na enega od gumbov se odpre okno brskalnika in usmeri uporabnika na spletno stran ustreznega ponudnika storitve, na kateri lahko (po prijavi oziroma vpisu) na primer uporabi gumb za všečkanje (Like) ali deljenje (Share).

 

Za več informacij o namenu in obsegu obdelave podatkov ter nadaljnji uporabi vaših osebnih podatkov s strani ponudnika in njegovih spletnih strani ter glede vaših pravic in možnih nastavitvah za zaščito vaše zasebnosti glejte informacije o varovanju podatkov ustreznega ponudnika storitev.

2. Kdo so upravljavci in uporabniki osebnih podatkov?

 

Upravljavec vaših osebnih podatkov je družba P Automobil Import d.o.o. (član skupine Emil Frey), Baragova ulica 7e, 1000 Ljubljana, matična številka: 1380427000. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v družbi P Automobil Import d.o.o. je dosegljiva na elektronskem naslovu: gdpr@p-automobil-import.si.

 

Kadar je tako določeno v splošnih pogojih s pripadajočo izjavo o varstvu osebnih podatkov, ki veljajo za vrsto pogodbe, ki jo sklepate, ali v obrazcu na spletni strani, je lahko upravljavec osebnih podatkov tudi prodajalec ali pooblaščeni serviser, s katerim sklepate pogodbo, mu oddate naročilo ali oddate zahtevo. Med družbo P Automobil Import d.o.o. in prodajalcem ali pooblaščenim serviserjem je sklenjena pogodba, s katero je urejeno medsebojno razmerje med družbama glede skupnega upravljanja osebnih podatkov. Na vašo zahtevo vas bomo obvestili o vsebini te pogodbe.

 

Upravljavec vaših osebnih podatkov ne posreduje tretjim osebam, razen članom svoje distribucijske mreže, drugim povezanim družbam skupine PSA Automobiles SA, pogodbenim izvajalcem, kadar je to potrebno za izvedbo vašega naročila ali če obstaja za posredovanje druga utemeljena pravna podlaga za namene, kot so navedeni v nadaljevanju:

 

Uporabniki

Namen posredovanja

 • Zunanji pogodbeni izvajalci, ki podatke obdelujejo izključno v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom upravljavcev;
 • Družbe, ki pripadajo isti skupini družb kot P Automobil Import d.o.o. in ki za družbo P Automobil Import d.o.o. opravljajo storitve, za katere ste zaprosili ali za katere je zaprosila družba P Automobil Import d.o.o. zaradi zgoraj naštetih namenov.
 • Zaradi organiziranja in izvedbe marketinških akcij, izvedbe anket o zadovoljstvu strank in priprave ponudb, ki so prilagojene potrebam strank.
 • Zaradi izvedbe akcij vpoklicev.
 • Zaradi vzdrževanja varnosti informacijskih sistemov, prostorov in premoženja.
 • Za namen obdelave pravnih zahtevkov, kot so zahtevki iz naslova garancije.
 • Za namen pošiljanja e-novic in drugih obvestil.
 • Družbe, ki na podlagi pogodbenega razmerja z družbo P Automobil Import d.o.o. opravljajo storitve, za katere ste zaprosili.
 • Za namen izvedbe testne vožnje.
 • Za namen izdelave in pošiljanja ponudb.
 • Za namen oglaševanja in prilagajanja oglasov ali ponudb, na podlagi vaše privolitve v uporabo piškotkov na spletni strani, pri čemer so pogodbeni partnerji navedeni v naši politiki piškotkov (https://www.peugeot.si/piskotki.html).
 • Za namen naročila na servis oz. namen opominjanja na potrebo po servisiranju vozila na vašo zahtevo.
 • Za namen priprave odgovora na vaše vprašanje v zvezi z vašim vozilom.
 • Vsaka družba, ki pripada isti skupini družb kot P Automobil Import d.o.o.
 • Zaradi zagotavljanja varnosti in izboljšav proizvodov in storitev, z ozirom na zaščito javnega zdravja in okolja, raziskav, analiziranja in razvoja produktov, kar vse izvaja skupina družb proizvajalca vozil Peugeot (PSA Automobiles SA).
 • Intervencijske službe.
 • Da vam lahko nudimo pomoč v sili prek naše funkcije eCall v skladu z našimi zakonskimi obveznostmi.

 

3. Ali bodo Vaši osebni podatki posredovani izven Evropske unije?

 

Morda bomo morali vaše osebne podatke posredovati uporabnikom, ki se nahajajo v državah izven Evropskega gospodarskega prostora (EGP). Takšen prenos osebnih podatkov se bo lahko izvedel drugim družbam v skupini proizvajalca znamke vozil Peugeot, kar vključuje iznos podatkov v Švicarsko konfederacijo, za katero je Komisija Evropske Unije dne 26. julija 2000 izdala odločbo, s katero je ugotovila, da Švicarska konfederacija v celoti zagotavlja ustrezno raven varstva osebnih podatkov (2000/518/EC: Commission Decision of 26 July 2000 pursuant to Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council on the adequate protection of personal data provided in Switzerland; Official Journal L 215, 25/08/2000 P. 0001 – 0003).

 

Osebni podatki se bodo lahko prenesli v Združene države Amerike (ZDA). Obdelovalec osebnih podatkov, h kateremu bodo preneseni podatki, se je zavezal k standardnim določilom o varstvu podatkov, ki jih je sprejela Evropska komisija, poleg tega pa je sprejel dodatne organizacijske in tehnične ukrepe varstva podatkov. O tem, kako so varovani vaši podatki pri prenosu v ZDA se lahko seznanite na sledečih povezavah:

4. Koliko časa bodo Vaši osebni podatki hranjeni?

 

Trajanje hrambe vaših osebnih podatkov, je lahko odvisno od namena obdelave podatkov glede na naslednje kriterije:

 

 • Podatki bodo hranjeni toliko časa, kot je potrebno zaradi namenov obdelave osebnih podatkov, kot so navedeni zgoraj (npr. za obdobje trajanja pogodbe, ki smo jo sklenili z vami v skladu z zakonodajo, dokler imamo z Vami vzpostavljen poslovni odnos). Natančnejše informacije o obdelavi teh podatkov so vsebovane v izjavi o varstvu osebnih podatkov, ki bo posamezniku dana ob prejemu opravljene storitve.
 • Osebni podatki se lahko hranijo tudi do izteka veljavnega zastaralnega roka, če je nadaljnja hramba potrebna zaradi obravnavanja pravnih zahtevkov, ali dlje, če je daljše obdobje hrambe potrebno zaradi izpolnitve zakonske obveznosti ali odločitve pristojnega organa.
 • Po preteku navedenih obdobij bodo osebni podatki anonimizirani ali izbrisani.

5. Katere so Vaše pravice in kako jih lahko uveljavljate?

 

V skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov imate pravico do dostopa, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, pridobitve kopije Vaših osebnih podatkov za vaše lastne potrebe ali zaradi njihovega prenosa drugemu ponudniku storitev po vaši izbiri (pravica do prenosljivosti podatkov). Kadar obdelava temelji na pravni podlagi zakonitega interesa upravljavca, lahko takšni obdelavi vaših podatkov ugovarjate.

 

Svojo privolitev lahko kadarkoli prekličete, če obdelava temelji na privolitvi, ne da bi preklic privolitve vplival na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do preklica.

 

Vse naštete pravice veljajo v obsegu, ki ga določa veljavna zakonodaja o varstvu osebnih podatkov.

 

Omenjene pravice lahko uveljavljate z zahtevkom, ki ga naslovite na P Automobil Import d.o.o., Baragova ulica 7e, 1000 Ljubljana ali podate ustno na zapisnik pri tej družbi, lahko pa zahtevo pošljete po elektronski pošti na naslov: gdpr@p-automobil-import.si. Kadar tako določajo splošni pogoji in pripadajoča izjava o varstvu osebnih podatkov, ki veljata za pogodbo, ki ste jo sklenili, lahko svoje zahtevke naslovite tudi na pooblaščenega serviserja ali prodajalca.

 

Uveljavljate lahko tudi svojo pravico do pritožbe pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov, tako da svoj zahtevek naslovite na Informacijskega pooblaščenca, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

 

Kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov družbe P Automobil Import d.o.o.: gdpr@p-automobil-import.si