SKIP TO CONTENT

Splošni pogoji in pravila nagradne igre na Facebook časovnici Peugeot Slovenija »Chatbot #Peugeot2008 ti svetuje pri iskanju ideje za naslednji izlet«

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE

V skladu s temi splošnimi pogoji in pravili organizator P Automobil Import d.o.o., Baragova ulica 7e, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »organizator«), prireja nagradno igro na Facebook strani znamke Peugeot Slovenija, z naslovom »Chatbot #Peugeot2008 ti svetuje pri iskanju ideje za naslednji izlet«. Nagradna igra ni v nobeni povezavi s Facebookom, niti ni na nikakršen način s strani Facebooka sponzorirana ali podprta. Odgovoren za nagradno igro, kot tudi za njeno tolmačenje, je izključno njen organizator.

 

2. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Trajanje nagradne igre je vnaprej določeno in objavljeno na Facebook strani Peugeot Slovenija. Nagradna igra traja od 5. do 12. 2. 2024 do 12.00. Nagrajenci bodo objavljeni v komentarju pod posameznim nagradnim vprašanjem na Facebook strani Peugeot Slovenija.

 

3. NAMEN NAGRADNE IGRE

Namen nagradne igre je dvig vpletenosti uporabnikov Facebook strani Peugeot Slovenija.

 

4. POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju in v podjetjih, povezanih z organizatorjem (poslovni partnerji) in njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v zunajzakonski življenjski skupnosti, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega). Organizator ne prevzema odgovornosti za primer sodelovanja oseb, ki bodo lažno izkazovale podatke ob prijavi v nagradno igro. Poslovno sodelovanje ali vzpostavitev poslovnega sodelovanja z organizatorjem ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

 

5. POTEK NAGRADNE IGRE, NAČIN SODELOVANJA IN ŽREBANJE NAGRAD

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da fizična oseba v času trajanja nagradne igre izpolni pogoje za sodelovanje v nagradni igri – odgovori na zastavljeno vprašanje. Nagrajenec je tista oseba, ki bo 12. 4. 2024 do 12. ure dopoldne oddala komentar in izžrebana s pomočjo naključnega žreba. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Pritožba nad izidom žrebanja ni mogoča.

 

6. NAGRADE IN PREVZEM NAGRAD

En (1) nagrajenec prejme nagrado:

-          1x potovalni lonček za kavo.  

Prevzem nagrad je po dogovoru z nagrajencem (osebno na sedežu podjetja, v pooblaščenem prodajnem salonu Peugeot ali po pošti). Nagrajenec bo objavljen na Facebook strani Peugeot Slovenija in obveščen preko Facebook sporočila. Nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, prav tako ni možna zamenjava nagrade. Organizator si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli, če ugotovi, da je nagrajeni v nagradni igri sodeloval v nasprotju s temi pravili nagradne igre.

 

7. DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE

Posamezna nagrada ne presega vrednosti 42 € in vrednost nagrade se ne všteva v davčno osnovo prejemnika.

 

8. ODGOVORNOSTI IN PRAVICE ORGANIZATORJA

Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  • kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,
  • kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem mora obvestiti udeležence na Facebook strani Peugeot Slovenija. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

 

9. ODGOVORNOSTI IN PRAVICE NAGRAJENCA

Nagrajenec se zaveda, da se udeležuje nagradne igre na lastno odgovornost.

 

10. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Sodelujoči v nagradni igri soglašajo ter sprejemajo pravila in pogoje nagradne igre. Vsi nagrajenci dovoljujejo javno objavo svojega imena in priimka na Facebook strani Peugeot Slovenija.

»Upravljavec osebnih podatkov je družba P Automobil Import, d.o.o., s sedežem na naslovu Baragova ulica 7e, 1000 Ljubljana. Za seznanitev z vašimi pravicami glede varstva osebnih podatkov vas naprošamo, da si ogledate našo Politiko zasebnosti v družbi, ki je dostopna na spletni strani https://www.peugeot.si/orodja/varstvo-osebnih-podatkov.html. Na uradno osebo za varstvo podatkov se lahko obrnete na e-poštni naslov gdpr@p-automobil-import.si.

 

11. KONČNE DOLOČBE

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

 

 

Zadnja sprememba: Ljubljana, 5. 4. 2024