SKIP TO CONTENT
TEHNOLOŠKO UDOBJE

TEHNOLOŠKO UDOBJE

POMOČ PRI SPELJEVANJU V KLANEC

Tehnologija Hill Assist poenostavi zagone motorja in izvajanje manevrov na strmini.

 

Na strmini (>3 %) funkcija Hill Assist zadrži vaše vozilo na mestu za kratek čas (približno dve sekundi), in vam s tem zagotovi dovolj časa, da premaknete nogo z zavornega pedala na pedal za plin.

KAMERA ZA POMOČ PRI VZVRATNI VOŽNJI

Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji prikazuje sliko na osrednjem zaslonu in vam vsakodnevno omogoča bolj enostavno izvajanje manevrov. Ta sistem za pomoč pri vožnji prikaže gabaritne mere vozila in smer poti v obliki barvnih črt, s čimer zagotovi bolj enostavno in varno izvajanje manevrov.

PROSTOROČNI DOSTOP IN ZAGON TER PRTLJAŽNA VRATA S PROSTOROČNIM UPRAVLJANJEM

PROSTOROČNI DOSTOP IN ZAGON

Sistem za prostoročni dostop in zagon uporabniku omogoča odklepanje, zaklepanje in zagon vozila, tako da elektronski ključ ves čas obdrži pri sebi.

PRTLJAŽNA VRATA S PROSTOROČNIM UPRAVLJANJEM

Funkcija za prostoročno upravljanje omogoča odpiranje in zapiranje motoriziranih prtljažnih vrat. Prtljažna vrata lahko upravljamo na več načinov:

 

  • z elektronskim ključem za prostoročni dostop in zagon, 
  • s stikalom na zunanji ali notranji strani prtljažnih vratih, 
  • s stikalom na armaturni plošči, 
  • prek funkcije za dostop s "polnimi rokami" pod zadnjim odbijačem.

 

Prek funkcije za dostop s "polnimi rokami" lahko motorizirana prtljažna vrata odpremo in zapremo z enim samim gibom noge pod zadnjim odbijačem.

VISIOPARK 1 & 2

Vozilo ima vgrajeno videokamero 180° v prtljažnih vratih (Visiopark 1) in v prednji okrasni maski (Visiopark 2). Sistem omogoča prikaz bližnje okolice vozila na zaslonu na dotik vozila s pomočjo kamer. Informacijo o prikazu vozila iz ptičje perspektive dopolnjujejo zaznavala sistema za pomoč pri parkiranju. Sistem sproti in v realnem času izdeluje sliko vozila iz ptičje perspektive, ki omogoča 360-stopinjski prikaz.

 

Ta prikaz vozniku pomaga pravilno poravnati vozilo med parkiranjem in mu omogoča, da si ogleda vse okoliške ovire.

PARK ASSIST

Po zaslugi bočnih ultrazvočnih zaznaval sistem nudi aktivno pomoč pri parkiranju:

  • skladno z merami vozila poišče primerno parkirno mesto z uporabo zaznaval v prednjem in zadnjem odbijaču;
  • nato krmili volan in vozilo parkira na to mesto.

Voznik upravlja pospeševanje, zaviranje, prestavljanje in sklopko (ročni menjalnik). Med uvozom na parkirno mesto in izvozom iz njega sistem vozniku posreduje vizualne in zvočne informacije za zagotovitev varnega izvajanja manevra. Voznik lahko kadarkoli prevzame nadzor nad krmiljenjem vozila, tako da prime volan.

Sistem Park Assist nudi pomoč pri vzdolžnem (parkiranje in zapuščanje parkirnega mesta) in pravokotnem parkiranju.

SAMODEJNI PREKLOP DOLGIH LUČI

Vozilo ima v zgornjem delu vetrobranskega stekla vgrajeno kamero, ki analizira vire svetlobe. Ta sistem samodejno preklaplja med dolgimi in zasenčenimi lučmi glede na svetlost in vozne razmere. Na ta način poskrbi za optimizacijo časa vožnje z dolgimi lučmi, kar pripomore k večji varnosti.

PREPOZNAVANJE PROMETNIH ZNAKOV ZA OMEJITEV HITROSTI IN PRIPOROČENO HITROST

Kamera v zgornjem delu vetrobranskega stekla omogoča zaznavo in prepoznavanje prometnih znakov za omejitev in preklic omejitve hitrosti ter njihov prikaz na instrumentni plošči. Sistem upošteva tudi podatke o omejitvah hitrosti, ki so shranjeni v zemljevidih navigacijskega sistema. Posebnih omejitev hitrosti, kot so na primer omejitve za tovorna vozila, sistem ne prikazuje.

 

Sistem dopolnjuje še možnost uporabe priporočene omejitve hitrosti: voznik se lahko odloči, da želi prilagajati nastavljeno hitrost vozila omejitvi, ki jo odčita kamera.