SKIP TO CONTENT
Ekomobil

EKOMOBIL

BREZPLAČNA ODDAJA IZRABLJENEGA VOZILA PEUGEOT

Uredba o izrabljenih vozilih od proizvajalcev motornih vozil in uvoznikov zahteva prevzem vseh prodanih vozil (ne glede na datum prve registracije vozila) ob koncu njihove življenjske dobe ter njihovo razgradnjo na do okolja odgovoren način.

 

Izrabljeno motorno vozilo vsebuje več kot 30 kg nevarnih snovi (svinec, živo srebro, kadmij, šestvalentni krom, PCB, olja, tekočine proti zmrzali, zavorne tekočine, gorivo, akumulator), zaradi katerih ga uvrščamo med nevarne odpadke.

 

V Sloveniji je sistem razgradnje izrabljenih vozil urejen v okviru skupnega načrta za ravnanje z izrabljenimi vozili, katerega nosilec je družba EKOMOBIL d.o.o., ki je edina v Sloveniji, ki ima vsa pooblastila P Automobil Import d.o.o. za zbiranje, prevzemanje, obdelavo in odstranjevanje izrabljenih vozil na okolju prijazen način (http://www.eko-mobil.si).

 

P Automobil Import d.o.o. omogoča zadnjemu lastniku vozila brezplačno oddajo vozila v razgradnjo na pooblaščena zbirna mesta (http://www.eko-mobil.si/zbiralna_mesta). Lastnik ob oddaji izrabljenega vozila pridobi potrdilo o razgradnji, s katerim vozilo odjavi iz prometa. Na podlagi potrdila o uničenju vozila lahko na DARS odda zahtevek za nadomestno vinjeto ter v primeru, da je vozilo še registrirano, povračilo še neizkoriščenega dela dajatve za uporabo cest ter avtomobilskega zavarovanja.

 

Pogoji brezplačno za oddajo vozila:

Vozilo mora biti:

  • oddano na, s strani P Automobil Import d.o.o., pooblaščena zbirna mesta izrabljenih vozil (http://www.eko-mobil.si/zbiralna_mesta), 
  • brez dodatnih odpadkov, ki niso sestavni deli ali materiali vozila (npr. dodatne izrabljene pnevmatike, komunalni odpadki, …), 
  • oddano v celoti z vsemi bistvenimi sestavnimi deli, vključno z motorjem, menjalnikom, podvozjem, kolesi in katalizatorjem (če je del opreme) ter elektronsko opremo.