/image/06/7/peugeot-ndp-1506pb-pneumatiques.10067.jpg

PNEVMATIKE

Vzdrževanje vključuje:

  • montažo in centriranje pnevmatik,
  • menjavo ventilov,
  • Peugeot vizualne kontrole*, vključno s poročilom o opravljenih posegih.

 

* Vizualne kontrole, ki so odvisne od opreme vozila, so vključene, vendar ne nadomeščajo obveznega tehničnega pregleda.

O PNEVMATIKAH

Pnevmatike so edina povezava med vašim vozilom in cestiščem, zato je od njih odvisna tako varnost voznika kot tudi potnikov.
Najmanj enkrat mesečno preverite tlak v pnevmatikah in pri tem ne pozabite na rezervno kolo! Nadzoruje obrabljenost tekalne ploskve: globina profila pnevmatike ne sme biti nikoli manjša od 1,6 mm.
Zaradi neustrezne geometrije se lahko pnevmatike prezgodaj obrabijo. Montažo pnevmatik naj vam vedno opravi strokovno usposobljen mehanik.

NAŠA OBLJUBA: STROKOVNO ZNANJE IN TRANSPARENTNOST

/image/08/1/508-1407pc008.10081.jpg

KONTROLA KAKOVOSTI IN VARNOSTI

Po vsakem servisnem pregledu vam bomo izročili poročilo o opravljenih posegih, na katerem so podrobno navedene pregledane kontrolne točke* in priporočena popravila.

/image/07/7/peugeot-208-2015-617-fr.10077.jpg

BREZ DODATNIH STROŠKOV

Naši tehniki bodo zamenjali le tisto, kar je potrebno in vam vsako popravilo tudi pojasnili.

/image/07/9/peugeot-308-2014-126-fr.10079.jpg

CENA Z VSEMI VKLJUČENIMI STROŠKI

Tako kot na predračunu so tudi v naše paketne storitve vključeni rezervni deli, delovne ure in enoletna garancija na rezervne dele.

NAJDITE SERVISNO DELAVNICO

Prišlo je do težave pri nalaganju. Prosimo, poizkusite znova kasneje. Če bo težava še vedno prisotna, stopite v stik z nami