Protokol WLTP

/image/89/3/peugeot_308gti_2015_146_fr-1920x1080.442893.jpg

WLTP

Worldwide Harmonized Vehicle Test Procedure

Protokol WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) bo v uporabi za homologacijo vozil znotraj Evropske unije. Predpisuje nov testni cikel in nov postopek za merjenje porabe goriva, emisij CO2 in zakonsko predpisanih škodljivih snovi lahkih vozili ob standardiziranih pogojih (v laboratoriju).

Protokol WLTP bo nadomestil prejšnji homologacijski postopek (NEDC), ki je stopil v veljavo leta 1992. Od septembra 2017 dalje imajo vsi novi modeli, ki so v prodaji, pridobljeno homologacijo WLTP. Od septembra 2018 dalje pa bodo morala imeti vsa novo prodana vozila homologacijo WLTP. Najnovejši laboratorijski testni protokol bo vpeljan v kombinaciji s testom emisij v dejanskih voznih razmerah RDE (Real Driving Emission).

Po zaslugi novega protokola WLTP bodo imeli potrošniki na voljo veliko bolj točne informacije o porabi goriva in emisijah CO2 njihovega vozila.

PEUGEOT IN NOVI PROTOKOL WLTP

/image/89/4/peugeot-essence-2018-003-fr.442894.jpg

Na področju emisij škodljivih izpušnih plinov vsa Peugeotova vozila, ki so opremljena z motorji Euro 6.2i že danes dosegajo nivoje emisij, ki bodo stopili v veljavo s septembrom 2020.

Po zaslugi premišljenih tehnoloških odločitev, ki so bile sprejete še pred uvedbo uredbe (SRCi za dizelske motorje in FAPi za bencinske motorje), so Peugeotova vozila že pridobila homologacijo po protokolu WLTP (ki bo za vsa osebna vozila obvezen s septembrom 2018), ki veliko bolje ponazarja dejanske vozne razmere strank.

Skupina PSA je že na začetku leta 2015 tudi javno podprla uvedbo tega novega protokola. V želji, da bi bile njene stranke čim bolje informirane, je skupina PSA začela s kampanjo za transparentnost in objavlja podatke o porabi svojih modelov že od leta 2016, od marca 2018 dalje pa tudi vrednosti emisij dušikovih oksidov NOxi pri dejanskih voznih razmerah, in sicer po protokolu, razvitem skupaj z dvema nevladnima organizacijama (T&E in FNE) in pod nadzorom neodvisne zunanje skupine (Bureau Veritas).

KAKŠNE SPREMEMBE UVAJA WLTP?

Spremenjeni standardizirani testni postopki

Meritev emisij
z namenom načrtovanja prilagoditev
za osebna vozila
Daljša prevožena razdalja med cikli Izvedba testov pri višji hitrosti Bolj razgibano in realno obnašanje vozila med vožnjo Daljše trajanje ciklov

OD NEDC DO WLTP

Z novim postopkom WLTP bo možno zlasti bolj natančno ponazoriti dejanske pogoje rabe vozil in tehnologij, s katerimi so vozila opremljena med postopkom homologacije. Zanj so bili predpisani bolj strogi testni pogoji in bolj dinamičen profil vožnje kot za prejšnji cikel NEDC, ki je bil zasnovan v 90-tih letih prejšnjega stoletja. Zasnovan je bil na podlagi dejanskih podatkov o vožnji, medtem ko je testni cikel NEDC temeljil na teoretičnih profilih vožnje.

S testnim ciklom WLTP se pridobi tudi bolj natančne podatke, saj upošteva specifikacije vsakega posameznega vozila vključno z vso opcijsko opremo, ki lahko občutno vpliva na porabo goriva in emisije CO2. Vrednosti WLTP so v nekaterih primerih za isto vozilo višje od vrednosti NEDC. To ne pomeni, da je poraba goriva slabša, gre preprosto za to, da nova meritev temelji na bolj strogem in daljšem testnem ciklu, ki poleg tega tudi bolje ponazarja dejanske vozne razmere vozil.

GLAVNE RAZLIKE MED TESTNIMA PROTOKOLOMA

NEDC v primerjavi z WLTP

NEDC WLTP
Testni cikel En sam testni cikel Dinamičen cikel, ki bolj realno ponazarja dejanske vozne razmere.
Trajanje cikla 20 minut 30 minut
Razdalja cikla 11 kilometrov 23,25 kilometrov
Faze vožnje 2 fazi, 66 % mestna vožnja in 34 % izvenmestna vožnja 4 bolj dinamične faze, 52 % mestna vožnja in 48 % izvenmestna vožnja
Povprečna hitrost 34 km/h 46.5 km/h
Najvišja hitrost 120 km/h 131 km/h
Vpliv individualnih opcij Pri ciklu NEDC ni upoštevan vpliv na emisije CO2 in energetsko zmogljivost Upoštevane so dodatne karakteristike (ki so lahko pri raznih modelih drugačne)
Spreminjanje prestav Fiksno spreminjanje prestav Točke spreminjanja prestav so preračunane za vsako posamezno vozilo
Temperature na testu Meritve opravljene med 20 in 30 °C Meritve se opravijo pri 23 °C, popravki za CO2 se izvedejo pri 14 °C

EMISIJE V DEJANSKIH VOZNIH RAZMERAH

REAL DRIVING EMISSIONS - RDE

Proizvajalci bodo dolžni od septembra 2018 dalje poleg homologacijskega protokola WLTP meriti tudi emisije svojih modelov v dejanskih voznih razmerah po ciklu RDE (Real Driving Emissions), in sicer za vsa vozila, ki bodo prodana znotraj Evropske unije, pa tudi v Švici, Turčiji, Norveški, Lihtenštajnu, Izraelu in na Irskem.

Na testih RDE bodo emisije škodljivih izpušnih plinov, kot so dušikovi oksidi (NOx) in drobni prašni delci, izmerili na odprti cesti zaradi bolj realnih podatkov.

POGOSTA VPRAŠANJA

 • Kaj pomeni WLTP?
 • Kaj je cikel vožnje WLTP?
 • Kaj pomeni WLTP zame?
 • Kaj pomeni RDE?
 • Kaj pomeni EURO 6?
 • Kaj je selektivna katalitična redukcija?

 • Kaj je homologacijski postopek?
 • Zakaj je treba homologacijski postopek spremeniti?
 • Ali se bo poraba goriva mojega vozila povečala?
 • Kakšni so roki za uvedbo?

WLTP je kratica za "Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure" (globalno usklajeni preizkusni postopek za osebna vozila in lahka gospodarska vozila).

S tem novim testnim postopkom bo možno izvesti bolj realno analizo porabe goriva in emisij CO2 vozila. Od septembra 2018 dalje bo protokol WLTP obvezen za vsa prvič registrirana vozila. Protokol WLTP bo postopoma nasledil uradni testni cikel NEDC (New European Driving Cycle).

Poraba goriva in emisije vozila so vedno odvisne od stila vožnje vsake posamezne osebe, zato so bili za potrebe standarda WLTP s celega sveta zbrani številni podatki. Podatki so bili uporabljeni pri opredelitvi štirih značilnih faz s štirimi povprečnimi hitrostmi: nizka, srednja, visoka in zelo visoka.

Med vsako fazo se meritve raznih situacij (zaviranje, pospeševanje, zaustavitev) opravi na različne načine, s čimer se ponazori situacije med vsakodnevne vožnjo. Kombinacijo omenjenih faz imenujemo "vozni cikel".

Poraba goriva je predstavljena za štiri različne situacije skupaj s kombinirano skupno vrednostjo za vozila na bencinski motor, dizelski motor, hibridni pogon in hibridni polnilni pogon.

Z začetkom veljavnosti uredbe WLTP bodo vrednosti porabe goriva in emisij CO2, navedene v opisni dokumentaciji vozila, veliko bolj natančno ponazarjale vrednosti emisij v dejanskih voznih razmerah.

Pri postopku WLTP bodo upoštevane tudi vse individualne opcije (npr.: zimske pnevmatike ali steklena streha), s čimer bo moč pridobiti bolj realne vrednosti, ki bodo temeljile na točni konfiguraciji vašega vozila.

Ker bodo vrednosti bolj realne, to seveda pomeni, da bodo vozila z motorjem z notranjim zgorevanjem izkazovala višje vrednosti porabe goriva in emisij, medtem ko bodo električna vozila (vključno z vozili na hibridni polnilni pogon) izkazovala nižjo avtonomijo. S tem se lahko tudi poveča število vozil, ki bodo zavezana plačilu davka na izpust CO2. Vozila s homologacijo WLTP pa bodo še naprej obdavčena po ciklu NEDC. Kratkoročno gledano se davčni sistemi, ki temeljijo na emisijah CO2 ne bodo spremenili (davek na izpust CO2, davek na službena vozila).

RDE je kratica za "Real Driving Emissions" oziroma emisije v dejanskih voznih razmerah. Nov testni postopek omogoča merjenje emisij škodljivih izpušnih plinov, kot so dušikovi oksidi (NOx) in drobni prašni delci.

Kot nakazuje že njegovo ime, se meritve RDE izvajajo na odprti cesti pod dejanskimi voznimi pogoji in ne v laboratoriju. Meritve emisij izvaja inteligentna prenosna naprava imenovana PEMS (Portable Emissions Measurement System), ki je med testom pritrjena na zadnji del vozila.

Euro 6 je trenutno veljavni emisijski standard, ki določa mejne vrednosti emisij škodljivih izpušnih plinov in opredeljuje zgornje mejne vrednosti emisij drobnih prašnih delcev in dušikovih oksidov, ki so nižji od prejšnjega ekološkega predpisa Euro 5.

Septembra 2018*pa bo ekološki predpis Euro 6 vstopil v drugo fazo kot standard Euro 6.2 V primerjavi s prejšnjo fazo bo slednji določal še nižje mejne vrednosti emisij drobnih prašnih delcev za vozila, ki so opremljena z bencinskim motorjem.

*Velja za nova vozila. Za nove tipe vozil bodo novi emisijski standardi stopili v veljavo eno leto prej.

Za dodatno znižanje vrednosti emisij škodljivih izpušnih plinov vozila se v izpušne sisteme dizelskih vozil dodatno vlije tekoči amonijak, imenovan AdBlue®. Selektivna katalitična redukcija (Selective Catalytic Reduction - SCR) s sredstvom AdBlue® zmanjša emisije dušikovih oksidov (NOx) za 90 %. Ostanejo le še vodna para, dušik in CO2.

To so vsi standardizirani parametri, ki zajemajo zlasti testni cikel in ki se uporabljajo za homologacijo vozil.
Z enotnim homologacijskim postopkom pa je možno tudi medsebojno primerjati porabo goriva in emisije CO2 raznih vozil.
Novi evropski vozni cikel NEDC je bil v veljavi od leta 1992, s septembrom 2018 pa ga bo nadomestil WLTP.

Ugotovljeno je bilo, da stari postopek NEDC ni dobro ponazarjal dejanskih voznih razmer naših strank.
Objavljene vrednosti porabe, ki bodo izmerjene po protokolu WLTP, pa bodo bolj natančno ponazarjale vrednosti porabe, ki jih izmerijo naše stranke.

Nove vrednosti, dobljene po protokolu WLTP, ne bodo imele nobenega vpliva na porabo vašega vozila. V primerjavi s ciklom NEDC bo testni postopek WLTP za isto vozilo zgolj izkazal višjo vrednost emisij CO2 v gramih na kilometer, saj gre za bolj natančno in daljše testiranje, kar pomeni, da WLTP bolj točno ponazarja dejansko situacijo. Drugače povedano, višja vrednost CO2 ne pomeni, da bo poraba goriva višja, temveč zgolj, da je vrednost CO2 bolj realna zaradi drugačnega načina testiranja vozil.

Vrednosti po protokolu WLTP morajo biti strankam na vpogled od:

 • 1. januarja 2019 za osebna vozila
 • 1. januarja 2020 za gospodarska vozila